Kulturskatter

Kulturskatter

Sverige är ett anrikt land och är fyllt med kulturskatter. De finns runt om i hela landet, från Landskrona i söder till Boden i Norr, och vissa är hundratals eller till och med tusentals år gamla. Kulturskatterna består av så mycket mer än historiska byggnader som till exempel Läckö Slott. En av våra mest kända kulturskatter är Regalskeppet Vasa. På Djurgården i Stockholm finns det att betrakta, det storslagna skepp som sjönk under sin jungfrutur den 10 augusti år 1628. Skeppet, som tog tre år att bygga, bärgades 1961 och står nu på Vasamuseet. Det välbevarade vraket av det skepp som vår främste krigarkonung Gustav II Adolf byggde för att sätta in i trettioåriga kriget kom aldrig längre än till Stockholms inlopp, på grund av sin instabila konstruktion.

Den mystiske Bockstensmannen

En annan av våra svenska kulturskatter är kvarlevorna av den man som idag går under namnet Bockstensmannen. År 1936 fann man hans kropp i Bockstens mosse i Varbergs kommun. Idag är han ett utställningsobjekt på Varbergs Fästning. Mannens kvarlevor är ett fynd från medeltiden och är ett av Europas mest spektakulära sådana. Forskare tror att mannen har dött någon gång mellan 1350 och 1370.

Turistmagneten Vaxholms Fästning

Vaxholms Fästning, som ligger i Stockholms skärgård, uppfördes 1548 av Gustav Vasa. I över 250 år var fästningen en central del i det svenska försvaret av infarten till huvudstaden. År 1598 lyckades man skrämma iväg den polske kungen Sigismund från att angripa staden och han fick vända hemåt med sina 3 000 mannar. 1612 försökte en dansk flotta bestående av 8 000 man att attackera fästningen men misslyckades. 1719 attackerade den ryska flottan Stockholm. Ryssarna brände ner byggnader och härjade bland befolkningen, men efter att svenskarna svarat genom en attack från Vaxholm tvingades ryssarna till reträtt och försökte aldrig mer inta staden.